Jaarmarkt Inschrijving Zaterdag 15 juni 2024

Tarieven worden zichtbaar wanneer de gevraagde stappen doorlopen worden (Bij ”Soort Verkoop” Commercieel of Verenigings-hobbykraam)

Een duidelijke opgave van de branche
Een duidelijke opgave van de te verhandelen artikelen. (Let op alcohol en andere gerelateerde (fris)dranken zijn niet toegestaan.)
Ter info; het totaal te betalen bedrag dient via een tikkie of betaalverzoek voldaan te worden. De betaling dient uiterlijk binnen de aangegeven termijn te worden ontvangen te zijn. De reservering is ná betaling pas definitief.